12 rušňov Siemens Vectron pre České dráhy v tomto roku. Koľko kusov odovzdáme v tomto a koľko v budúcom roku?

50 kusov rušňov Siemens Vectron. Taký je objem nájomnej zmluvy medzi nami a českým národným dopravcom.

Viac o dodávkach sme vám priebežne prezrádzali prostredníctvom našich noviniek. V roku 2021 sme zverejnili aktualitu k prevzatiu prvých 6 kusov, https://www.rslease.sk/blog/ceske-drahy-si-od-nas-prevzali-prve-rusne-na-ktorych-trasach-budu-premavat. A koncom predošlého roka sme vás informovali o ukončení dodávok pre rok 2022 spolu s počtom 10 kusov, https://www.rslease.sk/blog/pre-ceske-drahy-sme-tento-rok-dodali-10ks-rusnov.

S postupným odovzdávaním pokračujeme aj naďalej. Českým dráham v tomto roku odovzdáme 12 kusov Vectronov. A ďalších 22 ihneď v nasledujúcom roku, čím sa uskutoční naplnenie zmluvného objemu.

Odovzdávanie jednotlivých kusov sa rozbehne už v máji a bude pokračovať až do konca roka 2023.

Rušne, ktoré českému dopravcovi odovzdáme, majú byť určené pre prevoz v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a na Slovensku.

Z technického hľadiska pôjde o Vectrony, ktoré sú vybavené národným a európskym vlakovým zabezpečovacím systémom ETCS a taktiež rádiovou komunikáciou GSM-R. Ich trakčný výkon je 6400 kW a maximálna rýchlosť je 200 km/h.

Priebeh odovzdávania budeme aktualizovať.