RS Lease dynamicky rozvíja flotilu Českých dráh

V rámci našej dlhodobej spolupráce s Českými dráhami máme možnosť oznámiť, že flotila tejto železničnej spoločnosti sa rozrastá o moderné a spoľahlivé rušne Siemens Vectron. Integrácia týchto technologicky vyspelých strojov je kľúčovou súčasťou snaženia o modernizáciu a zefektívnenie železničnej dopravy v Českej republike. 

Od začiatku tohto roka sme začali s postupnými dodávkami rušňov Vectron a do konca roka dosiahne počet týchto našich rušňov prevádzkovaných Českými dráhami číslo 50.

193.975+976+977
193.984+982+981

 

České dráhy majú v pláne pokračovať v obnove flotily pomocou najnovších rušňov Vectron získaných prostredníctvom lízingu, vymieňajúc staršie modely bez systému ETCS na tratiach, kde bude od 1. januára 2025 povinné nové zabezpečovacie zariadenie. Táto modernizácia zlepší pracovné podmienky pre strojvodcov v súlade s požiadavkami európskych noriem TSI a zároveň umožní cestujúcim vyššiu kvalitu cestovania vďaka vylepšenej výkonnosti rušňov, ako to poznamenal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Českých dráh, Michal Krapinec. 

S predvídaním ďalších inovácií a vylepšení v nadchádzajúcom období sa tešíme na pokračovanie našej spolupráce s Českými dráhami v rozvoji spôsobu cestovania. Sledujte rslease.sk pre aktuálne informácie.