Lokomotívy flotily Železničnej spoločnosti Slovensko prechádzajú revíziou

S prevádzkovými revíziami lokomotív flotily dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko sme začali v priebehu augusta 2021. Ide o revízie v rozsahu R1 -  ekvivalent hlavnej opravy pri dovŕšení kilometrického priebehu 1 200 000 km.  

Prvou v poradí bola lokomotíva s označením 383 102, ktorej revízny priebeh sme aj vtedy zhrnuli do článku. Postupne týmito opravami prešli takmer všetky lokomotívy flotily ZSSK.

V súčasnosti prechádza revíziou lokomotíva 383 108. Prikladáme niekoľko fotografií, na ktorých je táto lokomotíva v približne polovičnej fáze opravy a výmeny komponentov.


Revízie podvozkov sa vykonávajú v materskej firme v Mníchove - Allachu.


Množstvo zariadení (napr.: ventilátory, vzduchový panel, klimatizácie, pumpy a pod.) sú realizované výmenným systémom za nové náhradné diely. 


Modelom „výmenného systému“ sa výrazne znižuje čas opravy a odstavenie z prevádzky je teda kratšie. Zároveň prebiehajú aktualizácie noviniek, hardvérových a softvérových vylepšení.

Ukončenie poslednej opravy lokomotívy 383 110 je naplánované na druhú polovicu mesiaca júl, čím zavŕšime proces revízie flotily lokomotív Železničnej spoločnosti Slovensko.

Takto bude flotila pripravená na nájazd ďalších aj viac ako milión kilometrov.